Dăm bào

Dăm bào

  • Dăm bào được làm từ gỗ Keo hoặc gỗ Bạch Đàn hoặc theo yêu cầu của từng khách hàng.
  • Dăm bào gỗ Tạp được sử dụng làm nhiên liệu đốt.
  • Dăm bào gỗ Keo hoặc gỗ Bạch Đàn được sử dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp giấy.

THÔNG SỐ

– Kích thước: Dựa theo yêu cầu
– Gỗ và vỏ cây: 3% tối đa
– Độ ẩm: Tối đa 15%

ĐÓNG GÓI

  • Vận chuyển xá hoặc 20HC container
Products
Scroll to Top